Melate retro mexikansk lotteri

Hur man vinner mexico melate retro

Det vanligaste färgmönstret under det senaste 5 drar

2 X N1 N2 N3 N4 N5 N6
2 X N1 N2 N3 N4 N5
2 X N1 N2 N3 N4
3 X N1 N2 N3
3 X N1 N2
2 X N2 N3 N4 N5
3 X N2 N3
2 X N1 N2 N3 N4 N5 N6
2 X N2 N3 N4 N5 N6
3 X N3 N4 N5 N6
4 X N4 N5 N6
5 X N5 N6

Mest ritad nr. i varje position under den sista 5 drar

1st pos. 2andra pos. 3tredje pos. 4pos. 5pos. 6pos.
02 X2 07 X1 14 X2 22 X3 24 X1 36 X2
05 X1 13 X1 21 X1 19 X1 23 X1 37 X1
03 X1 06 X1 17 X1 24 X1 25 X1 33 X1
08 X1 10 X1 11 X1 29 X1 35 X1
04 X1 26 X1

Minst ritad nr. i varje position under den sista 5 drar

1st pos. 2andra pos. 3tredje pos. 4pos. 5pos. 6pos.
03 X1 07 X1 17 X1 19 X1 24 X1 37 X1
05 X1 13 X1 21 X1 24 X1 23 X1 33 X1
08 X1 06 X1 11 X1 22 X3 25 X1 35 X1
02 X2 10 X1 14 X2 29 X1 36 X2
04 X1 26 X1

Minst ritad nr. OCH efterföljaren (nästa pos.) i varje position under den sista 5 drar

Detta är matrisen för det senaste 5 Mexiko Melate Retro resultat. Matrisen för det senaste 100 dragningar tillgängliga för nivå 3 medlemmar.

Mexico Melate Retro statistiska analysdiagram

Vid denna tidpunkt erbjuder vi dig totalt 42 Mexico Melate Retro statistiska analysdiagram som hjälper dig att bygga din vinnare Mexico Melate Retro spelstrategi. Medan några av diagrammen visar den grafiska representationen av enskilda statistiska data, andra består av två eller flera bitar av statistiska datamängder så att du kan jämföra dem med varandra på ett ställe.

Mexico Melate Retro statistiskt utvecklingsschema

Detta diagram visar utvecklingen av Mexico Melate Retro statistiska data. Det är ungefär som en “allt i ett” Diagram…

Detta statistiska datatabell i Mexico Melate Retro innehåller sex olika kartområden (eller kartlägg lager om du vill) som representerar följande sex specifika datamängder:

 • SUMMA av numren på de siffror som bildar resultaten
 • SUMMET för siffrorna som bildar resultaten av resultaten
 • Räckvidden (skillnaden mellan högsta och lägsta antal)
 • Antalet kvällar som dras
 • Antalet odds som dras
 • Den minsta skillnaden mellan två intilliggande nummer
 • Den största skillnaden mellan två intilliggande nummer
 • De upprepande siffrorna (siffror som också har dragits i föregående dragning)

Mexico Melate Retro staplat stapeldiagram

Här kan du visa lottoresultaten i form av vertikala staplade staplar.

Stapelns höjd är summan av alla Mexico Melate Retro-nummer som ritats på ett visst datum.
En allmän bild av diagrammet bör ge tittaren ett ungefärligt intervall där summan av siffrorna vanligtvis finns.

I varje staplad stapel, varje nummer representeras av en annan färg. Detta är tänkt att ge tittaren en god uppfattning om proportionerna mellan siffrorna.

Mexico Melate Retro strängdiagram

Ett annat roligt sätt att se Mexikos Melate Retro-lottoresultat. Strängarna i detta diagram ansluter helt enkelt varje Mexico Melate Retro-nummer till det som ritades i den tidigare ritningen. På detta sätt får vi ett diagram med ett antal strängar som är lika med siffrorna som dras i just detta lotteri.

Följande diagram hänvisar till det senaste 100 resultat (eller mindre överallt där det finns mindre än 100).

Mexico Melate Retro stapeldiagram sorterat efter lotto nr.

En grafisk återgivning av Mexiko Melate Retro-lottonummerfrekvensen. i detta diagram, varje Mexico Melate Retro-nummer representeras av en vertikal stapel som har en höjd som är lika med antalet gånger som det specifika numret ritades under det sista 100 drar (eller mindre). Staplarna sorteras efter lottonumren från topp till botten.

Mexico Melate Retro stapeldiagram sorterat efter nummerfrekvens

I grund och botten samma sak som diagrammet ovan, den enda skillnaden är att staplarna sorteras efter antalet frekvenser som faller från vänster till höger. Med andra ord, de vanligaste Mexico Melate Retro-siffrorna finns i diagrammet medan de mindre frekventa Mexico Melate Retro-numren är mot botten.

SUMMA av siffror vs.. Upprepande siffror

Detta diagram visar SUMMA av siffrorna vs.. de upprepande siffrorna (siffror som har dragits i den tidigare dragningen).

SUMMA siffror vs.. Upprepande siffror

Detta diagram visar SUMMET för siffrorna som bildar siffrorna vs.. de upprepande siffrorna (siffror som har dragits i den tidigare dragningen).

Nummerintervall vs.. Upprepande siffror

Det här diagrammet visar siffrans intervall vs.. de upprepande siffrorna (siffror som har dragits i den tidigare dragningen).

Minsta skillnad vs.. Största skillnaden

Det här diagrammet visar den minsta skillnaden mellan två intilliggande nummer vs.. den största skillnaden mellan två intilliggande nummer.

Minsta skillnad vs.. Upprepande siffror

Det här diagrammet visar den minsta skillnaden mellan två intilliggande nummer vs.. de upprepande siffrorna (siffror som har dragits i den tidigare dragningen).

Största skillnaden vs.. Upprepande siffror

Det här diagrammet visar den största skillnaden mellan två intilliggande nummer vs.. de upprepande siffrorna (siffror som har dragits i den tidigare dragningen).

Ofullständiga system

100% 2 – på 2 gissade:

Rum: 7 – Biljetter: 3

Rum: 8 – Biljetter: 3

Rum: 9 – Biljetter: 3

Rum: 10 – Biljetter: 4

Rum: 11 – Biljetter: 6

Rum: 12 – Biljetter: 6

Rum: 13 – Biljetter: 7

Rum: 14 – Biljetter: 7

Rum: 15 – Biljetter: 10

Rum: 16 – Biljetter: 10

Rum: 17 – Biljetter: 12

Rum: 18 – Biljetter: 12

Rum: 19 – Biljetter: 15

Rum: 20 – Biljetter: 16

Rum: 21 – Biljetter: 17

Rum: 22 – Biljetter: 19

Rum: 23 – Biljetter: 21

Rum: 24 – Biljetter: 22

Rum: 25 – Biljetter: 23

Rum: 26 – Biljetter: 24

Rum: 27 – Biljetter: 27

Rum: 28 – Biljetter: 28

Rum: 29 – Biljetter: 30

Rum: 30 – Biljetter: 31

Rum: 31 – Biljetter: 31

Rum: 32 – Biljetter: 38

Rum: 33 – Biljetter: 39

Rum: 34 – Biljetter: 40

Rum: 35 – Biljetter: 42

Rum: 36 – Biljetter: 47

Rum: 37 – Biljetter: 50

Rum: 38 – Biljetter: 52

Rum: 39 – Biljetter: 54

Rum: 40 – Biljetter: 55

Rum: 41 – Biljetter: 59

Rum: 42 – Biljetter: 63

Rum: 43 – Biljetter: 65

Rum: 44 – Biljetter: 67

Rum: 45 – Biljetter: 70

100% 3 – på 3 gissade:

Rum: 7 – Biljetter: 4

Rum: 8 – Biljetter: 4

Rum: 9 – Biljetter: 7

Rum: 10 – Biljetter: 10

Rum: 11 – Biljetter: 11

Rum: 12 – Biljetter: 15

Rum: 13 – Biljetter: 21

Rum: 14 – Biljetter: 25

Rum: 15 – Biljetter: 31

Rum: 16 – Biljetter: 38

Rum: 17 – Biljetter: 44

Rum: 18 – Biljetter: 48

Rum: 19 – Biljetter: 60

Rum: 20 – Biljetter: 71

Rum: 21 – Biljetter: 77

Rum: 22 – Biljetter: 77

Rum: 23 – Biljetter: 104

Rum: 24 – Biljetter: 116

Rum: 25 – Biljetter: 130

Rum: 26 – Biljetter: 130

Rum: 27 – Biljetter: 167

Rum: 28 – Biljetter: 185

100% 4 – på 4 gissade:

Rum: 7 – Biljetter: 5

Rum: 8 – Biljetter: 7

Rum: 9 – Biljetter: 12

Rum: 10 – Biljetter: 20

Rum: 11 – Biljetter: 32

Rum: 12 – Biljetter: 41

Rum: 13 – Biljetter: 66

Rum: 14 – Biljetter: 80

Rum: 15 – Biljetter: 117

Rum: 16 – Biljetter: 152

Rum: 17 – Biljetter: 188

100% 5 – på 5 gissade:

Rum: 7 – Biljetter: 6

Rum: 8 – Biljetter: 12

Rum: 9 – Biljetter: 30

Rum: 10 – Biljetter: 50

Rum: 11 – Biljetter: 100

Rum: 12 – Biljetter: 132

Mexiko Melate Retro matrisvy av 5 senaste resultaten

Rita datum Dras siffror SUMMA av siffror SUMMA av siffror Siffrorna varierar Min. GLIPA Max. GLIPA RD RLd. Trender Nackdelar. DET ÄR Platser (Dist) ALLD ALLN ALLD + N LT2 LT3 Rep. N. R + N
2019-06-01 .2. .7. .14. .19. .24. .37. S 103 -14.17% Sd 40 33.33% R 35 12.90% MinG 5 MaxG 13 2 + 1 1 + 2 3 / 3 ||
5 – 7 – 5 – 5 – 13 || 1 / 3
ALLD 2-10.. ALLN 1-11.. ALLD + N 1-9.. LT2 5.. LT3 20.. 6= 0.. 5= 0.. 4= 1.. 3= 25.. 2= 125.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 4.. 2R = 22.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 8.. 2S = 30.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 2.. 2RS = 4..
2019-05-28 .5. .13. .21. .22. .23. .36. S 120 11.11% Sd 30 -16.67% R 31 3.33% MinG 1 MaxG 13 1 + 3 1 + 2 C 3: 1 2 / 4 ||
8 – 8 – 1 – 1 – 13 || 1 / 2
ALLD 2-15.. ALLN 1-4.. ALLD + N 1-2.. LT2 2.. LT3 88.. N: 3 R + N = 3 6= 0.. 5= 0.. 4= 1.. 3= 19.. 2= 127.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 1.. 2R = 16.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 3.. 2S = 25.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 5..
2019-05-25 .3. .6. .17. .24. .25. .33. S 108 -9.24% Sd 36 -5.26% R 30 7.14% MinG 1 MaxG 11 2 + 1 2 + 1 C 2: 1 2 / 4 ||
3 – 11 – 7 – 1 – 8 || 1 / 1
ALLD 3-13.. ALLN 2-8.. ALLD + N 2-5.. LT2 13.. LT3 49.. N: 2 R + N = 2 6= 0.. 5= 0.. 4= 3.. 3= 16.. 2= 120.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 1.. 2R = 15.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 2.. 2S = 37.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 4..
2019-05-21 .8. .10. .14. .22. .29. .36. S 119 19.00% Sd 38 35.71% R 28 -15.15% MinG 2 MaxG 8 1 + 2 1 5 / 1 ||
2 – 4 – 8 – 7 – 7 || 1 / 2
ALLD 1-10.. ALLN 1-6.. ALLD + N 1-5.. LT2 2.. LT3 59.. R + N = 0 6= 0.. 5= 0.. 4= 2.. 3= 26.. 2= 121.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 2.. 2R = 18.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 4.. 2S = 23.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 0.. 2RS = 3..
2019-05-18 .2. .4. .11. .22. .26. .35. S 100 0.00% Sd 28 0.00% R 33 0.00% MinG 2 MaxG 11 2 + 1 2 + 1 4 / 2 ||
2 – 7 – 11 – 4 – 9 || 1 / 1
ALLD 1-9.. ALLN 1-11.. ALLD + N 1-9.. LT2 1.. LT3 3.. ↑ R: 1 N: 2 R + N = 3 6= 0.. 5= 0.. 4= 1.. 3= 31.. 2= 132.. 6R = 0.. 5R = 0.. 4R = 0.. 3R = 5.. 2R = 22.. 6S = 0.. 5S = 0.. 4S = 0.. 3S = 6.. 2S = 44.. 6RS = 0.. 5RS = 0.. 4RS = 0.. 3RS = 1.. 2RS = 11..

Matchande resultat

2 + 1 vinnande nummer i EuroMillions › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 vinnande nummer i EuroJackpot › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i Lucky For Life › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 vinnande nummer hittades i USA Illinois (DE) Lotto › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 vinnande nummer hittades i USA Georgia (GA) Fantasi 5 › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 vinnande nummer hittades i Colorado (CO) Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 vinnande nummer i Super Kansas (KS) Kontanter > 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i Canada LottoMax › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 1 vinnande nummer hittades i Kanada BC49 › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittade i Thunderball i Storbritannien › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i UK 49s Lunchtime Lotto › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i UK 49s Lunchtime Lotto › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i UK 49s Teatime Lotto › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

3 + 0 vinnande nummer hittades i UK 49s Teatime Lotto › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 vinnande nummer hittades i UK 49s Teatime Lotto › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i UK 49s › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i UK 49s › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

3 + 0 vinnande nummer hittades i UK 49s › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 vinnande nummer hittades i UK 49s › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i UK 49s › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i Australien Powerball › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i Australien Set For Life › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i Australien Set For Life › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i Australia Wednesday Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i Irish Irish Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer finns i Sydafrika Lotto Plus › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i Sweden Lotto Onsdag (Lotto 1) › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer i Viking Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i France Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i Spanien La Primitiva › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer hittades i Brazil Mega Sena › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer i Quina Brazil › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer i Swiss Lotto › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 vinnande nummer i Gosloto 6 45 morgon › 2019-05-30

02
07
14
19
24
37
05

2 + 0 vinnande nummer i Gosloto 6 45 kväll › 2019-05-29

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 vinnande nummer i Gosloto 6 45 kväll › 2019-05-28

02
07
14
19
24
37
05

1 + 1 vinnande nummer hittades i Spanien BonoLoto › 2019-05-31

02
07
14
19
24
37
05

Analys av Mexiko Melate Retro (6/39) valda nummer

Analys & diagram över den senaste 100 Mexiko Melate Retro nummer

Hur man tolkar den allmänna statistiken för de valda Mexico Melate Retro-numren:

 • Nej.. = den här kolumnen visar siffrorna som analyseras.
 • S.L. = hur många dragningar har gått sedan numret senast drogs.
 • Frekv. = frekvensen för numret under det sista 100 ritningar.
 • L.D. = Datumet då numret senast togs ut.
 • Diagrammet till höger om denna statistik belyser cellen som motsvarar dragningen — går bakåt kronologiskt — där numret drogs.
Nej.. S.L. Occ. L.D.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

2 23 2019-06-01
7 15 2019-06-01
14 22 2019-06-01
19 15 2019-06-01
24 17 2019-06-01
37 18 2019-06-01

Mexico Melate Retro nummerprestanda under det senaste 100 drar

Mexiko Melate Retro – analys av nummerprestanda

Tabell som analyserar hur många gånger de valda numren innehöll Mexico Melate Retro vinnande nummer under det senaste 100 drar.

6 vinnande nummer:
5 vinnande nummer:
4 vinnande nummer:
3 vinnande nummer:
2 vinnande nummer:
Rita datum Vinnande nummer Träffar
2019-06-01 2 7 14 19 24 37 -6, 5, 4, 3, 2, 1-
2019-05-28
2019-05-25 24 -1-
2019-05-21 14 -1-
2019-05-18 2 -1-
2019-05-14 24 37 -2, 1-
2019-05-11
2019-05-07 2 37 -2, 1-
2019-05-04
2019-04-30 19 -1-
2019-04-27 2 7 -2, 1-
2019-04-23 37 -1-
2019-04-20
2019-04-16 14 -1-
2019-04-13 37 -1-
2019-04-09 2 -1-
2019-04-06
2019-04-02 19 -1-
2019-03-30
2019-03-26 2 -1-
2019-03-23 2 7 24 -3, 2, 1-
2019-03-19 19 -1-
2019-03-16 2 -1-
2019-03-12 14 -1-
2019-03-09 37 -1-
2019-03-05 24 -1-
2019-03-02 7 14 -2, 1-
2019-02-26 7 -1-
2019-02-23 7 24 -2, 1-
2019-02-19
2019-02-16
2019-02-12
2019-02-09 2 -1-
2019-02-05
2019-02-02 7 19 -2, 1-
2019-01-29 2 19 -2, 1-
2019-01-26 2 14 -2, 1-
2019-01-22
2019-01-19 14 -1-
2019-01-15 14 -1-
2019-01-12
2019-01-08 24 -1-
2019-01-05 24 -1-
2019-01-01 14 -1-
2018-12-29
2018-12-25 24 -1-
2018-12-22 2 -1-
2018-12-18
2018-12-15
2018-12-11 2 -1-
2018-12-08 2 19 -2, 1-
2018-12-04 37 -1-
2018-12-01 7 19 -2, 1-
2018-11-27 19 37 -2, 1-
2018-11-24
2018-11-20 14 -1-
2018-11-17 24 -1-
2018-11-13 24 -1-
2018-11-10
2018-11-06
2018-11-03 19 -1-
2018-10-30
2018-10-27 14 37 -2, 1-
2018-10-23 14 37 -2, 1-
2018-10-20 24 -1-
2018-10-16
2018-10-13 24 -1-
2018-10-09 19 37 -2, 1-
2018-10-06 14 19 -2, 1-
2018-10-02 7 -1-
2018-09-29 14 24 -2, 1-
2018-09-25 7 -1-
2018-09-22 14 -1-
2018-09-18
2018-09-15 19 -1-
2018-09-11 37 -1-
2018-09-08 7 -1-
2018-09-04 14 24 -2, 1-
2018-09-01 2 -1-
2018-08-28 2 -1-
2018-08-25 7 -1-
2018-08-21 14 24 37 -3, 2, 1-
2018-08-18 7 37 -2, 1-
2018-08-14 14 24 -2, 1-
2018-08-11
2018-08-07 2 19 37 -3, 2, 1-
2018-08-04 37 -1-
2018-07-31
2018-07-28 37 -1-
2018-07-24 2 -1-
2018-07-21 7 14 -2, 1-
2018-07-17 7 -1-
2018-07-14 2 14 19 -3, 2, 1-
2018-07-10 2 -1-
2018-07-07 2 37 -2, 1-
2018-07-03 2 -1-
2018-06-30 14 -1-
2018-06-26
2018-06-23 2 14 -2, 1-
2018-06-19

Mexikos Melate Retro-prestanda under det senaste 100 drar

Mexiko Melate Retro – analys av parfrekvens

För de valda Mexico Melate Retro-numren, dessa är alla möjliga kombinationer av två nummer och deras frekvens (hur många gånger de drogs) under den sista 100 drar.

19,24 2,24 7,37 14,19 2,7 24,37 7,14 7,19 7,24 14,37 19,37 2,14 2,37 14,24 2,19

..1 tid(s)..2 tid(s)..2 tid(s)..3 tid(s)..3 tid(s)..3 tid(s)..3 tid(s)..3 tid(s)..3 tid(s)..4 tid(s)..4 tid(s)..4 tid(s)..4 tid(s)..5 tid(s)..5 tid(s)

Betygsätt artikeln