Začneme hrát loterie z jiných zemí

Agent Lotto World Lottery Broker - recenze hráčů: můžu věřit nebo je to rozvod?

Neúplné systémy

100% 2 – v 2 hádal:

Pokoje: 7 – Vstupenky: 3

Pokoje: 8 – Vstupenky: 3

Pokoje: 9 – Vstupenky: 3

Pokoje: 10 – Vstupenky: 4

Pokoje: 11 – Vstupenky: 6

Pokoje: 12 – Vstupenky: 6

Pokoje: 13 – Vstupenky: 7

Pokoje: 14 – Vstupenky: 7

Pokoje: 15 – Vstupenky: 10

Pokoje: 16 – Vstupenky: 10

Pokoje: 17 – Vstupenky: 12

Pokoje: 18 – Vstupenky: 12

Pokoje: 19 – Vstupenky: 15

Pokoje: 20 – Vstupenky: 16

Pokoje: 21 – Vstupenky: 17

Pokoje: 22 – Vstupenky: 19

Pokoje: 23 – Vstupenky: 21

Pokoje: 24 – Vstupenky: 22

Pokoje: 25 – Vstupenky: 23

Pokoje: 26 – Vstupenky: 24

Pokoje: 27 – Vstupenky: 27

Pokoje: 28 – Vstupenky: 28

Pokoje: 29 – Vstupenky: 30

Pokoje: 30 – Vstupenky: 31

Pokoje: 31 – Vstupenky: 31

Pokoje: 32 – Vstupenky: 38

Pokoje: 33 – Vstupenky: 39

Pokoje: 34 – Vstupenky: 40

Pokoje: 35 – Vstupenky: 42

Pokoje: 36 – Vstupenky: 47

Pokoje: 37 – Vstupenky: 50

Pokoje: 38 – Vstupenky: 52

Pokoje: 39 – Vstupenky: 54

Pokoje: 40 – Vstupenky: 55

Pokoje: 41 – Vstupenky: 59

Pokoje: 42 – Vstupenky: 63

Pokoje: 43 – Vstupenky: 65

Pokoje: 44 – Vstupenky: 67

Pokoje: 45 – Vstupenky: 70

100% 3 – v 3 hádal:

Pokoje: 7 – Vstupenky: 4

Pokoje: 8 – Vstupenky: 4

Pokoje: 9 – Vstupenky: 7

Pokoje: 10 – Vstupenky: 10

Pokoje: 11 – Vstupenky: 11

Pokoje: 12 – Vstupenky: 15

Pokoje: 13 – Vstupenky: 21

Pokoje: 14 – Vstupenky: 25

Pokoje: 15 – Vstupenky: 31

Pokoje: 16 – Vstupenky: 38

Pokoje: 17 – Vstupenky: 44

Pokoje: 18 – Vstupenky: 48

Pokoje: 19 – Vstupenky: 60

Pokoje: 20 – Vstupenky: 71

Pokoje: 21 – Vstupenky: 77

Pokoje: 22 – Vstupenky: 77

Pokoje: 23 – Vstupenky: 104

Pokoje: 24 – Vstupenky: 116

Pokoje: 25 – Vstupenky: 130

Pokoje: 26 – Vstupenky: 130

Pokoje: 27 – Vstupenky: 167

Pokoje: 28 – Vstupenky: 185

100% 4 – v 4 hádal:

Pokoje: 7 – Vstupenky: 5

Pokoje: 8 – Vstupenky: 7

Pokoje: 9 – Vstupenky: 12

Pokoje: 10 – Vstupenky: 20

Pokoje: 11 – Vstupenky: 32

Pokoje: 12 – Vstupenky: 41

Pokoje: 13 – Vstupenky: 66

Pokoje: 14 – Vstupenky: 80

Pokoje: 15 – Vstupenky: 117

Pokoje: 16 – Vstupenky: 152

Pokoje: 17 – Vstupenky: 188

100% 5 – v 5 hádal:

Pokoje: 7 – Vstupenky: 6

Pokoje: 8 – Vstupenky: 12

Pokoje: 9 – Vstupenky: 30

Pokoje: 10 – Vstupenky: 50

Pokoje: 11 – Vstupenky: 100

Pokoje: 12 – Vstupenky: 132

Neúplné systémy

100% 2 – v 2 hádal:

Pokoje: 8 – Vstupenky: 3

Pokoje: 9 – Vstupenky: 3

Pokoje: 10 – Vstupenky: 3

Pokoje: 11 – Vstupenky: 4

Pokoje: 12 – Vstupenky: 5

Pokoje: 13 – Vstupenky: 6

Pokoje: 14 – Vstupenky: 6

Pokoje: 15 – Vstupenky: 7

Pokoje: 16 – Vstupenky: 8

Pokoje: 17 – Vstupenky: 9

Pokoje: 18 – Vstupenky: 10

Pokoje: 19 – Vstupenky: 11

Pokoje: 20 – Vstupenky: 12

Pokoje: 21 – Vstupenky: 13

Pokoje: 22 – Vstupenky: 13

Pokoje: 23 – Vstupenky: 16

Pokoje: 24 – Vstupenky: 17

Pokoje: 25 – Vstupenky: 18

Pokoje: 26 – Vstupenky: 19

Pokoje: 27 – Vstupenky: 20

Pokoje: 28 – Vstupenky: 22

Pokoje: 29 – Vstupenky: 23

Pokoje: 30 – Vstupenky: 25

Pokoje: 31 – Vstupenky: 26

Pokoje: 32 – Vstupenky: 28

Pokoje: 33 – Vstupenky: 30

Pokoje: 34 – Vstupenky: 31

Pokoje: 35 – Vstupenky: 32

Pokoje: 36 – Vstupenky: 33

Pokoje: 37 – Vstupenky: 35

Pokoje: 38 – Vstupenky: 39

Pokoje: 39 – Vstupenky: 39

Pokoje: 40 – Vstupenky: 40

Pokoje: 41 – Vstupenky: 43

Pokoje: 42 – Vstupenky: 46

Pokoje: 43 – Vstupenky: 49

Pokoje: 44 – Vstupenky: 51

Pokoje: 45 – Vstupenky: 52

100% 3 – v 3 hádal:

Pokoje: 8 – Vstupenky: 4

Pokoje: 9 – Vstupenky: 4

Pokoje: 10 – Vstupenky: 6

Pokoje: 11 – Vstupenky: 8

Pokoje: 12 – Vstupenky: 11

Pokoje: 13 – Vstupenky: 13

Pokoje: 14 – Vstupenky: 15

Pokoje: 15 – Vstupenky: 15

Pokoje: 16 – Vstupenky: 24

Pokoje: 17 – Vstupenky: 27

Pokoje: 18 – Vstupenky: 33

Pokoje: 19 – Vstupenky: 35

Pokoje: 20 – Vstupenky: 45

Pokoje: 21 – Vstupenky: 49

Pokoje: 22 – Vstupenky: 59

Pokoje: 23 – Vstupenky: 65

Pokoje: 24 – Vstupenky: 76

Pokoje: 25 – Vstupenky: 83

Pokoje: 26 – Vstupenky: 94

Pokoje: 27 – Vstupenky: 105

Pokoje: 28 – Vstupenky: 120

Pokoje: 29 – Vstupenky: 132

Pokoje: 30 – Vstupenky: 142

Pokoje: 31 – Vstupenky: 153

Pokoje: 32 – Vstupenky: 165

Pokoje: 33 – Vstupenky: 191

100% 4 – v 4 hádal:

Pokoje: 8 – Vstupenky: 5

Pokoje: 9 – Vstupenky: 6

Pokoje: 10 – Vstupenky: 10

Pokoje: 11 – Vstupenky: 17

Pokoje: 12 – Vstupenky: 24

Pokoje: 13 – Vstupenky: 30

Pokoje: 14 – Vstupenky: 44

Pokoje: 15 – Vstupenky: 57

Pokoje: 16 – Vstupenky: 76

Pokoje: 17 – Vstupenky: 99

Pokoje: 18 – Vstupenky: 126

Pokoje: 19 – Vstupenky: 151

Pokoje: 20 – Vstupenky: 198

100% 5 – v 5 hádal:

Pokoje: 8 – Vstupenky: 6

Pokoje: 9 – Vstupenky: 9

Pokoje: 10 – Vstupenky: 20

Pokoje: 11 – Vstupenky: 34

Pokoje: 12 – Vstupenky: 59

Pokoje: 13 – Vstupenky: 78

Pokoje: 14 – Vstupenky: 138

Pokoje: 15 – Vstupenky: 189

100% 6 – v 6 hádal:

Pokoje: 8 – Vstupenky: 7

Pokoje: 9 – Vstupenky: 16

Pokoje: 10 – Vstupenky: 45

Pokoje: 11 – Vstupenky: 84

Pokoje: 12 – Vstupenky: 176

Italská Lotto Lotto recenze (Loterie)

Specifikace

Možnosti Hodnoty
pravidla 5 z 90
Účastníci Itálie
Nakreslete čas Ž. 20:00
Čt. 20:00
So. 20:00
Daňové požadavky Výhry v loterii podléhají místní dani v pěti daňových kategoriích.
Kategorie 1: výhry do 100 EUR jsou osvobozeny od daně;
Kategorie 2: částky mezi 100,01 EUR a 300 EUR podléhají rovné dani ve výši 1,03 EUR;
Kategorie 3: částky od 300,01 do 500 EUR podléhají rovné dani ve výši 3,10 EUR;
Kategorie 4: částky od 500,01 EUR do 1 EUR 000 podléhají paušálnímu příspěvku ve výši 3,10 EUR a dani 12%;
Kategorie 5: částky nad 1 € 000,01 podléhají paušálnímu poplatku ve výši 6,20 EUR a dani 12%.

Základní pojmy, použité v zásadách

2.1. Automatizované zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky;

2.2. Blokování osobních údajů - dočasné ukončení zpracování osobních údajů (kromě případů, pokud je zpracování nezbytné k objasnění osobních údajů);

2.3. Web - soubor grafických a informačních materiálů, stejně jako počítačové programy a databáze, zajištění jejich dostupnosti na internetu na síťové adrese https://thelotter.club;

2.4. Informační systém osobních údajů - soubor osobních údajů obsažených v databázích, a zajištění jejich zpracování informačních technologií a technických prostředků;

2.5. Anonymizace osobních údajů - akce, v důsledku čehož nelze bez použití dalších informací určit příslušnost osobních údajů ke konkrétnímu uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů;

2.6. Zpracování osobních údajů - jakákoli akce (úkon) nebo soubor akcí (operace), prováděno s využitím automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů s osobními údaji, včetně sběru, záznam, systematizace, nashromáždění, úložný prostor, vyjasnění (obnova, změna), extrakce, použitím, přenos (Šíření, poskytující, přístup), depersonalizace, blokování, vymazání, zničení osobních údajů;

2.7. Provozovatel - vládní agentura, obecní úřad, právnická nebo fyzická osoba, - samostatně nebo společně s jinými osobami organizujícími a - (nebo) zpracování osobních údajů, jakož i určení účelů zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, ke zpracování, akce (operace), spáchal s osobními údaji;

2.8. Osobní údaje - jakékoli informace, vztahující se přímo nebo nepřímo ke konkrétnímu nebo identifikovatelnému uživateli webu https://thelotter.club;

2.9. Uživatel - jakýkoli návštěvník webu https://thelotter.club;

2.10. Poskytování osobních údajů - akce, zaměřené na zveřejnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob;

2.11. Šíření osobních údajů - jakékoli kroky, zaměřené na zveřejnění osobních údajů neurčitému okruhu osob (předávání osobních údajů) nebo se seznámit s osobními údaji neomezeného počtu osob, včetně zveřejnění osobních údajů v médiích, umisťování do informačních a telekomunikačních sítí nebo poskytování přístupu k osobním údajům jakýmkoli jiným způsobem;

2.12. Přeshraniční předávání osobních údajů - předávání osobních údajů na území cizího státu orgánu cizího státu, zahraniční fyzická nebo zahraniční právnická osoba;

2.13. Zničení osobních údajů - jakékoli akce, v důsledku čehož jsou osobní údaje nenávratně zničeny s nemožností dalšího obnovení obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a (nebo) materiální nositelé osobních údajů jsou zničeni.

Německé Lotto Lotto recenze (Loterie)

Specifikace

Možnosti Hodnoty
pravidla 6 z 49 + PB 1 z 10
Účastníci Německo
Nakreslete čas St. 18:00
So. 19:00
Výplaty jackpotu Hotovost
Daňové požadavky Výhry v loterii nepodléhají místní dani.

Šance na výhru

Ceny Shoda Kurzy
1 Cena 6+PB 1:125 854 344
2 Cena 6 1:15 731 793
3 Cena 5+PB 1:487 807
4 Cena 5 1:60 976
5 Cena 4+PB 1:9 291
6 Cena 4 1:1 161
7 Cena 3+PB 1:510
8 Cena 3 1:64
9 Cena 2+PB 1:68

Německá hra „Lotto“ vznikla v roce 74 rok minulého století. Lotto bylo promyšlené a uvolněné velkou herní společností „DLTB“, který zahrnoval 16 nezávislé loterie. Sdružení se jmenuje „Lotteriegesellschaften“. Hry nejsou navzájem podobné, a všechny se odehrávají na různých místech v Německu.

Chcete-li hrát loterii, musí si vybrat 6 čísla z 1 na 49, a nakonec - číslo bonusového míčku, s názvem „Superzahl“ - od 0 na 9. Výhry jdou těmto účastníkům, kdo hádal 2 a další čísla, stejně jako bonusové číslo. A hlavní cena patří té, kdo správně seřazil posloupnost 6 pokoje, stejně jako bonusový míč.

Cenový fond se může čas od času zvyšovat, pokud nikdo nezasáhne jackpot aktuálního týdne. Výše ceny pro každou kategorii proto není stejná a tvoří se ve vztahu k celkové částce ceny.. Množství výher v losování roste, dokud není určen další vítěz. Ceny nepodléhají místní dani.

Dobrou zprávou je, že do losování o cenu Lotto se mohou zapojit nejen němečtí občané.. Bez ohledu na umístění, každý má možnost zakoupit si lístky a účastnit se loterie online. Za tímto účelem má loterie službu concierge. Využití této příležitosti, čísla si můžete vybrat sami nebo použít funkci rychlého výběru. Při nákupu vstupenek online, skutečně jsou zakoupeny v Německu a na váš účet jsou zaslány jejich naskenované výtisky.

Tento německá loterie počítá 9 kategorie cen: od bonusu 2 + po plně uhádnutou řadu. Velikost ceny v každé z kategorií je určena procentem z celkového herního fondu, vytvořen pro aktuální oběh. Pokud vyhrajete v kterékoli z kategorií, bude vám vyplacena celá cena, protože není třeba platit místní daň.

Loterie je zajímavá pro, že účastník má širokou škálu příležitostí - můžete dokonce vyhrát malou cenu 3 správně vybraná čísla. U každého hráče je tedy mnohem větší pravděpodobnost, že obdrží odměnu..

Kumulativní systém tvorby cenového fondu neméně vybízí účastníky k účasti ve hře. Absence vítězů v jednom losování zajišťuje zvýšení sazeb v každé z kategorií pro další hru.

Neúplné systémy

100% 2 – v 2 hádal:

Pokoje: 7 – Vstupenky: 3

Pokoje: 8 – Vstupenky: 3

Pokoje: 9 – Vstupenky: 3

Pokoje: 10 – Vstupenky: 4

Pokoje: 11 – Vstupenky: 6

Pokoje: 12 – Vstupenky: 6

Pokoje: 13 – Vstupenky: 7

Pokoje: 14 – Vstupenky: 7

Pokoje: 15 – Vstupenky: 10

Pokoje: 16 – Vstupenky: 10

Pokoje: 17 – Vstupenky: 12

Pokoje: 18 – Vstupenky: 12

Pokoje: 19 – Vstupenky: 15

Pokoje: 20 – Vstupenky: 16

Pokoje: 21 – Vstupenky: 17

Pokoje: 22 – Vstupenky: 19

Pokoje: 23 – Vstupenky: 21

Pokoje: 24 – Vstupenky: 22

Pokoje: 25 – Vstupenky: 23

Pokoje: 26 – Vstupenky: 24

Pokoje: 27 – Vstupenky: 27

Pokoje: 28 – Vstupenky: 28

Pokoje: 29 – Vstupenky: 30

Pokoje: 30 – Vstupenky: 31

Pokoje: 31 – Vstupenky: 31

Pokoje: 32 – Vstupenky: 38

Pokoje: 33 – Vstupenky: 39

Pokoje: 34 – Vstupenky: 40

Pokoje: 35 – Vstupenky: 42

Pokoje: 36 – Vstupenky: 47

Pokoje: 37 – Vstupenky: 50

Pokoje: 38 – Vstupenky: 52

Pokoje: 39 – Vstupenky: 54

Pokoje: 40 – Vstupenky: 55

Pokoje: 41 – Vstupenky: 59

Pokoje: 42 – Vstupenky: 63

Pokoje: 43 – Vstupenky: 65

Pokoje: 44 – Vstupenky: 67

Pokoje: 45 – Vstupenky: 70

100% 3 – v 3 hádal:

Pokoje: 7 – Vstupenky: 4

Pokoje: 8 – Vstupenky: 4

Pokoje: 9 – Vstupenky: 7

Pokoje: 10 – Vstupenky: 10

Pokoje: 11 – Vstupenky: 11

Pokoje: 12 – Vstupenky: 15

Pokoje: 13 – Vstupenky: 21

Pokoje: 14 – Vstupenky: 25

Pokoje: 15 – Vstupenky: 31

Pokoje: 16 – Vstupenky: 38

Pokoje: 17 – Vstupenky: 44

Pokoje: 18 – Vstupenky: 48

Pokoje: 19 – Vstupenky: 60

Pokoje: 20 – Vstupenky: 71

Pokoje: 21 – Vstupenky: 77

Pokoje: 22 – Vstupenky: 77

Pokoje: 23 – Vstupenky: 104

Pokoje: 24 – Vstupenky: 116

Pokoje: 25 – Vstupenky: 130

Pokoje: 26 – Vstupenky: 130

Pokoje: 27 – Vstupenky: 167

Pokoje: 28 – Vstupenky: 185

100% 4 – v 4 hádal:

Pokoje: 7 – Vstupenky: 5

Pokoje: 8 – Vstupenky: 7

Pokoje: 9 – Vstupenky: 12

Pokoje: 10 – Vstupenky: 20

Pokoje: 11 – Vstupenky: 32

Pokoje: 12 – Vstupenky: 41

Pokoje: 13 – Vstupenky: 66

Pokoje: 14 – Vstupenky: 80

Pokoje: 15 – Vstupenky: 117

Pokoje: 16 – Vstupenky: 152

Pokoje: 17 – Vstupenky: 188

100% 5 – v 5 hádal:

Pokoje: 7 – Vstupenky: 6

Pokoje: 8 – Vstupenky: 12

Pokoje: 9 – Vstupenky: 30

Pokoje: 10 – Vstupenky: 50

Pokoje: 11 – Vstupenky: 100

Pokoje: 12 – Vstupenky: 132

Rate article